Методичні рекомендації щодо «фіксації» освітнього процесу та ведення класних журналів під час карантину

Методичні рекомендації щодо «фіксації» освітнього процесу та ведення класних журналів під час карантину

Журнал передбачає фіксацію в ньому факту проведення уроку, видів контролю, домашніх завдань та результативності навчальних досягнень учнів. Навчання школярів під час освітнього процесу за технологіями дистанційного навчання та його фіксація в класному журналі в закладах освіти міста організовується відповідно до календарно-тематичних планів на ІІ семестр 2019-2020 н.р.

У  такому  разі  освітній  процес   включатиме   аналіз  виконання  навчальних

програм, з урахуванням фактично проведених навчальних занять (у тому числі дистанційно) та результатів навчання учнів, здобутих під час карантину. Адміністрація закладу освіти відповідно має організувати, координувати та здійснювати контроль за виконанням учителями освітніх програм.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 23.03.2020 №1/9173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину» необхідно:

 • відтермінувати завершення заповнення шкільної документації, зокрема класних журналів у друкованому вигляді, до нормалізації епідеміологічної ситуації;
 • виставлення оцінок та зазначення тем здійснювати відповідно до безпосередньо проведених навчальних занять у дистанційному режимі через електронні та інші наявні засоби;
 • у класному журналі із зазначенням певної дати фіксувати лише навчальні заняття, що були фактично проведені за безпосередньої участі здобувачів освіти;
 • у класному журналі на відповідній сторінці навчального предмета зазначати тематику навчального матеріалу, домашніх завдань, а також форми роботи: дистанційні онлайн-консультації, відеоуроки, скайп-конференції, тестування тощо, якщо виконання освітніх програм здійснюється із використанням технологій дистанційного навчання (за рішенням закладу освіти);
 • оцінювання результатів навчання здобувачів освіти під час освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання здійснювати у зручний для вчителя спосіб, а в подальшому оцінки занести до відповідних сторінок класного журналу. Якщо технічні можливості не дозволяють провести оцінювання навчальних досягнень учнів дистанційно, варто відтермінувати його проведення до завершення епідеміологічної ситуації.

Разом із тим, Міністерство освіти і науки України у короткому відео надало більш детальне роз’яснення щодо «фіксації» освітнього процесу та ведення класних журналів під час карантину:

 • журнали можна заповнювати після послаблення карантину;
 • заповнення журналів відбуватиметься за індивідуальним графіком закладу освіти;
 • дати та зміст уроків потрібно записувати у класні журнали відповідно до календарно-тематичного планування згідно з розкладом;
 • учитель використовує при підсумковому оцінюванні поточне оцінювання навчальних досягнень учнів зафіксоване в період навчання за дистанційними технологіями під час карантину в довільній формі в своєму щоденнику або електронному журналі;
 • на підставі поточних оцінок та контрольних робіт виставляються тематичні;
 • якщо контрольні роботи проводилися у формі тестувань, відповідно те ж саме фіксується і в змісті (контрольне тестування);
 • семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичного оцінювання, здійсненого під час другого семестру;
 • річне оцінювання здійснюється за результатами семестрових оцінок з урахуванням результатів оцінювання в першому семестрі, січні-березні 2020 року та результатів навчання з використанням дистанційних технологій у період карантинних обмежень;
 • журнал обліку замін не заповнюється, бо вони у період карантину не оплачуються.

Семестрове  оцінювання  тих  учнів,  які  не виходять на зв’язок під час каранти-ну має формуватися з урахуванням очного навчання до впровадження карантинних обмежень.

Може виникнути питання щодо відсутності оцінок та неможливості виставити тематичну. У такому разі необхідно діяти відповідно до традиційних правил. Якщо учень не навчався впродовж карантину та не має оцінок, необхідно обов’язково визначити причини відсутності дитини. Якщо вони поважні, то вчитель може поставити «н» на предметних сторінках, а на сторінках відвідування позначити «п/п». Тематична ставиться «н/а» і не враховується під час виставлення семестрової.

Учителям необхідно зважено і неформально підходити до виставлення оцінок за семестр учням, які з вагомих причин не змогли навчатися дистанційно і пропустили більшість навчальних занять під час карантину.

Якщо технічні можливості не дозволяють провести оцінювання навчальних досягнень учнів дистанційно, рекомендовано відтермінувати його проведення до завершення епідеміологічної ситуації.

Крім того, Любомира Мандзій, в.о. міністра освіти і науки, закликає використовувати різні технічні засоби для організації освітнього процесу. «Якщо учень не має інших технологій, то і звичайний телефонний зв’язок може слугувати інструментом для взаємодії між учителем та учнем».

За дистанційного навчання зошити не втратили свого призначення, в них учні й надалі продовжують виконувати завдання. Проблема в іншому – як перевірити й оцінити зошит. Фотографувати сторінки й відправляти вчителю – справа неефективна й клопітка. Більш доцільно поставити оцінку за зошит на основі завдань, які учень виконував та надсилав учителю для перевірки й оцінювання.

Якщо такі варіанти не є можливими для використання, діти вчаться за підручниками та консультуються з учителем за допомогою телефону, а твори/зошити здають на перевірку після завершення карантину.

Під час карантину вчитель має право зменшувати або збільшувати кількість годин на вивчення тем і відповідно може зменшуватися кількість практичних робіт та тематичних оцінок, головне – перевірити вміння та навички, які мають набути учні відповідно до програм.

Якщо є необхідність змінити кількість тематичних оцінок у другому семестрі до 2 (5-9 класи), скоротивши при цьому кількість контрольних робіт до 2, то маємо пам’ятати про те, що це рішення необхідно узгоджувати на педагогічній раді закладу освіти.

Тематичні та підсумкові роботи, які проведені в умовах дистанційного навчання, записуються в журналі без зазначення дати їх проведення.

Щодо заповнення сторінки «Облік відвідування», то потрібно поставити дати, коли відбувалося навчання учнів.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 463 від 30.04.2020 «Про звільнення від проходження Державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році» учнів 4-х та 9-х класів необхідно звільнити від ДПА, а в журналі після річної оцінки у графі «ДПА» зробити запис «звільнений (а)».

Пам’ятаємо, що навчальні досягнення кожної дитини можуть бути доступними лише для її батьків або законних представників.

 Не забуваємо! Якщо ви ведете гурток або факультатив зі своїми учнями, то всі заняття повинні бути записані в журнал гурткової роботи або журнал факультативних, додаткових занять та консультацій.

Оскільки журнали будуть заповнюватися після закінчення карантину за певним графіком, встановленим адміністрацією закладу освіти, варто не поспішати, обговорити із заступником директора проблемні моменти і лише після цього приступати до заповнення журналу.

ПОРАДИ ВЧИТЕЛЯМ-ПРЕДМЕТНИКАМ

Українська мова та література

Навчальною програмою з української мови та літератури передбачено різні види навчальних та контрольних робіт (вправи, твори, перекази, тести, вірші напам’ять), які потрібно перевірити й оцінити. Організація виконання і контролю їх під силу навіть тим учителям, які не працюють на платформах дистанційного навчання, але мають засоби інтернет-зв’язку, зокрема телефон. Про це докладно йдеться в листі Міністерства освіти і науки України № 1/9-213 від 16.04.2020 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року».

Для вчителів/учнів, які не володіють технологіями дистанційного навчання або не мають відповідних технічних ресурсів чи інтернет-зв’язку, можуть скласти труднощі такі види контрольного оцінювання, як диктант, усний твір, зошит.

Контрольний диктант.  Можливі такі варіанти написання:

Варіант 1. Текст диктанту вчитель читає учням у вайбер-групі або використовує скайп. Після написання і перевірки диктанту учні відправляють роботу вчителю на його пошту.

Варіант 2. Учитель відправляє на телефони учням текст диктанту, який потрібно відредагувати, наприклад, вставити пропущені букви, знайти і виправити помилки, зняти риску тощо. Учні редагують написане і відправляють роботу вчителю.

Варіант 3. Текст диктанту як записане голосове повідомлення надсилається учням на телефони, вони пишуть диктант і повертають для перевірки.

Важливо у кожному з варіантів регламентувати час роботи, щоб забезпечити самостійність виконання завдань. Звичайно, рівень об’єктивності за таких підходів буде значно нижчим.

Усний твір як вид контрольної роботи. Специфіка цього виду контролю полягає в тому, що вчитель має оцінити живе мовлення учнів. Якщо в класі до 20 учнів, зробити це можна в телефонному режимі по кілька прослуховувань на день. Коли ж учнів багато і вчитель фізично не в змозі вислухати кожного, доцільними будуть голосові повідомлення, записані учнями й відправлені вчителю.

Зошити. Оцінки за ведення зошитів необхідно виставити в журнал обов’язково. Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів щомісяця протягом семестру і вважається поточною оцінкою, що зараховується до найближчої тематичної. Під час перевірки зошитів ураховується наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботи.

У разі відсутності учня на уроці протягом місяця рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки). http://soippo.edu.ua/index.php/46-uncategorised/3412-metodichnij-startap-2019-2020-n-r-ukrajinska-mova

Види домашніх завдань. Однозначно: не тільки параграф і вправа. Види домашніх завдань і форми їх запису залежать від специфіки організації навчання кожним учителем, наприклад: сформулювати три запитання за змістом параграфа №…, виконати вправу №…; прочитати оповідання і скласти план до нього; дати письмову відповідь на запитання «…»; переглянути відеоурок тощо.

Рекомендуємо:

– випереджальні завдання;

– виконати тестові завдання на вчительському блозі… тощо;

– написати есе,тези, конспект, реферат, анотацію, рецензію тощо;

– створити буктрейлер, відеоролик, фанфік тощо;

– написати літературний портрет, портрет-враження, паспорт твору;

– підібрати речення до мовної теми, створити візуалізовану шпаргалку;

– опрацювати науково-популярну статтю;

– створити мініпроєкт;

– повторити …. (це обов’язкове завдання в ІІ семестрі!);

– скласти план, таблицю, схему, ментальну карту;

– написати лист герою…

Найголовніше, щоб учитель прокоментував способи виконання того чи іншого завдання.

Рекомендуємо матеріали Баєвої Алли

http://alla-baeva.blogspot.com/p/10_19.html

Оцінки, отримані учнями за навчальні та контрольні роботи, а також за зошити і вірші, виставляються на відповідній сторінці журналу. Кількість навчальних робіт, які оцінюються із занесенням результатів у класний журнал, доцільно мінімізувати з метою уникнення перевантаження учнів.

Тематичні, семестрові та підсумкові оцінки виставляються відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України. Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення семестрової контрольної роботи.

Тематичні та семестрові підсумкові роботи, проведені в умовах дистанційного навчання, записуються в класному журналі без зазначення дати їх проведення.

Зарубіжна література

Алгоритми організації завершення навчального року та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів можуть здійснюватися за такими варіантами.

Варіант І.

Здобувачі освіти та вчителі мають технічні можливості для організації дистанційного навчання за допомогою мережі Інтернет. Обидві сторони використовують шкільні сайти, платформи та програми для онлайн-уроків, тестувань, виконання творчих завдань: створення фанфіків, буктрейлерів, самостійного аналізу та прочитання художніх творів, декламування уривків напам’ять по скайпу та використання відеозйомки. Увесь алгоритм діяльності вчителя та учня погоджується на засіданні педагогічної ради закладу освіти. При цьому вчителеві слід орієнтуватися на санітарні норми часу виконання домашніх завдань здобувачами освіти, а вони становлять 1,5 год. на всі предмети!!! (це для 5-10 класів).

Тематична оцінка може включати мінімальну кількість поточних оцінок (поточно-формуюча оцінка за знання змісту прочитаного твору, поточно-формуюча оцінка за контрольну роботу) + оцінка за зошит:

 

Дата 10/04 17/04 Зошит Тематична
Внучков

Юрій

8 7 9 8

 Варіант ІІ.

Здобувачі освіти та вчителі мають недостатні технічні можливості для організації дистанційного навчання за допомогою мережі Інтернет. Т. в. о. Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій наголосила про те, що педагогічні працівники, які не мають можливості здійснювати освітній процес дистанційно із використанням інтернет-ресурсів, не будуть зазнавати адміністративних впливів та утисків з боку міністерства, а освітній заклад має укласти оптимальний алгоритм роботи вчителя та учня, який сприятиме об’єктивному оцінюванню здобувачів освіти.

У такому випадку заклад освіти та вчитель має подбати про те, щоб здобувачі освіти змогли максимально використовувати робочі зошити, підручники, продумати, як безпечно учням видати зошити для контрольних робіт, які за правилами зберігаються в закладі освіти. Після завершення карантину учні здають свої робочі зошити та зошити для контрольних робіт на перевірку, а вчитель відповідно до графіка їх перевіряє і виставляє оцінки та заповнює журнал. Увесь алгоритм діяльності вчителя та учня погоджується на засіданні педагогічної ради закладу освіти.

Варіант ІІІ.

Якщо здобувачі освіти перебувають у надзвичайних життєвих ситуаціях (увесь час у лікарні, за кордоном та ін.), то заклад освіти має прийняти рішення щодо оцінювання навчальних досягнень таких здобувачів відповідно до Інструкції ведення класного журналу та наказу Міністерства освіти і науки  України №1222 від 21.08.2013 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». Учитель-предметник має право скористатися академічною свободою і виставити оцінку за рік з опертям на оцінку за перший семестр:

 

Дата За І семестр За ІІ семестр Зошит За рік
Хижняк Олег 8 н/а (хв.) н/а (хв.) 8
Овчарук Роман 6 н/а () н/а() 3

 Іноземні мови

Основними видами оцінювання з іноземної мови є: поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація.

Основною ланкою в системі контролю з іноземних мов у закладах освіти є поточний контроль, що проводиться систематично з метою встановлення правильності розуміння навчального матеріалу й рівнів його оволодіння та здійснення корегування  щодо  застосовуваних технологій навчання. Основна функція поточного контролю – навчальна, отож питання, завдання, тести мають бути спрямовані на закріплення  вивченого матеріалу й повторення пройденого.

Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання. Окремого оцінювання для виставлення тематичних оцінок не передбачено. Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

Семестровий контроль знань учнів 3-11 класів з іноземної мови зазвичай здійснюється з чотирьох видів мовленнєвої діяльності: читання, аудіювання (рецептивні вміння), письма та говоріння (продуктивні вміння). Завдання для проведення семестрового контролю складаються на основі програми,  охоплюють найбільш актуальні розділи й теми вивченого матеріалу, розробляються вчителем з урахуванням рівня навченості.

Річну оцінку варто виставити з урахуванням досягнень у І семестрі, тематичного оцінювання, яке здійснюється на основі поточного під час дистанційного навчання та двох контролів вищезазначених видів мовленнєвої діяльності у ІІ семестрі. При відновленні освітнього процесу у 2020/2021 навчальному  році приділити  максимальну увагу розвитку знань, умінь та навичок усного мовлення й аудіювання. За умови відповідного технічного забезпечення можна провести контроль аудіювання та усного мовлення у синхронному режимі, використовуючи відеоінструменти Skype, Zoom, або в асинхронному режимі – на платформах Moodle, Google classroom  та ін.

Тематичні та підсумкові роботи, які проведені в умовах дистанційного навчання, записуються в журналі без зазначення дати їх проведення.

 Історія, правознавство, громадянська освіта

Під час організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове та річне) необхідно здійснити віддалено, із використанням цифрових технологій для всіх здобувачів освіти (на платформах Googleclassroom, Naurok, Moodle за вибором вчителя та з урахуванням можливостей учня із використанням відеоінструментів Skype, Zoom тощо).

Учителям історії, які використовують безкоштовний сервіс онлайн-тестів «На Урок» для повноцінної дистанційної перевірки знань, які здобули учні під час самостійної роботи. Система сама оцінює роботу за 12-бальною шкалою та у відсотках і так само миттєво підрахує загальну кількість балів за кожне завдання. Учителі зможуть переглянути відповіді кожного учня зокрема або загалом проаналізувати роботу всього класу, залежно від того, які задачі були поставлені. Бібліотека тестів знаходиться за посилання https://naurok.com.ua/test 

Тести для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія України, 6 клас» (автори тестів та завдань – Петро Мороз та Ірина Мороз) розміщені на сайті інтернет-підтримки підручника, який адаптовано для дистанційного навчання. Скористатися ними можна за посиланням https://sites.google.com/…/hist-world-and-ukraine-grade…/T-1

Учителям основ правознавства доцільно було б скористатися завданнями для тематичного оцінювання учнів з адміністративного й кримінального права за посиланням https://drive.google.com/…/1pu2yO5Rco8hxeS1ZwB7uXPd6X…/view…

Розробки містять надлишкову кількість завдань різного типу, що дасть змогу вчителям вибрати ті, які будуть посильні їхнім учням.

Із методичними матеріалами (запитання для учнів, кейс та листок самооцінювання) для вчителів громадянської освіти  можна ознайомитися за посиланням https://drive.google.com/…/1ECszwh0KCOOAQzShzm_AAo7wD…/view…

Під час визначення структури і форм підсумкового оцінювання варто орієнтуватися на освітню програму, навчальний план, вікові особливості учнів, їхній фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів.

Оцінювання навчальних досягнень учнів варто здійснювати відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета. При дистанційному навчанні оцінюються домашні роботи (фото, скриншоти тощо), роботи учнів у GoogleClassrooms, перевірочні роботи з використанням Google Forms, онлайн-тести, практичні роботи, групові або індивідуальні проєкти (фотозвіт, відеозвіт, презентація), есе тощо. 

Математика 

Cеместрове оцінювання з математики здійснюється на підставі тематичних оцінок, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню впродовж вивчення теми.

Нагадуємо, що основними видами письмових робіт з природничо-математичних дисциплін є:

– розв’язування задач і вправ;

– складання таблиць, схем тощо;

– виконання проєктів;

– самостійні та контрольні роботи;

– виконання тестових завдань.

Згідно з рекомендаціями МОН України оцінка за ведення зошитів з математики виставляється у класний журнал, але не враховується при виведенні тематичної.   

Нормативними документами щодо вивчення математики не передбачено виставлення семестрової оцінки як середнього арифметичного поточних оцінок. При виставленні семестрової оцінки слід ураховувати динаміку особистих навчальних досягнень учнів із предмета, важливість теми (тривалість її вивчення, складність змісту, ступінь узагальнення матеріалу тощо), але завжди на користь учня.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових оцінок з математики.

 Географія 

Для поточного оцінювання учнів із географії вчитель може використовувати завдання Всеукраїнської школи онлайн, підручників із географії, самостійних та практичних робіт, досліджень, контрольної роботи. За результатами поточного та тематичного оцінювання вчитель виставляє підсумкову оцінку за семестр.

У випадку, якщо учні з певних об’єктивних причин не мають поточних оцінок, то вони можуть бути оцінені за підсумками семестрової контрольної роботи.

Природознавство, біологія, екологія, основи здоровя

 Види домашніх завдань і форми їх запису залежать від специфіки організації навчання кожним учителем, наприклад: переглянути онлайн-уроки, навчальне відео, вивчити параграф і дати відповіді на питання, заповнити таблицю, виконати тести, провести дослідження, виконати проєкт, виконати завдання в зошитах із друкованою основою тощо. Якщо домашня робота виконується з використанням сучасних навчальних платформ, онлайн, тоді учні відразу отримають оцінки. Лабораторні дослідження та роботи, практичні роботи з біології можна замінити домашнім експериментом з обов’язковим дотриманням техніки безпеки. Доречно запропонувати учням завдання домашнього експерименту, які є в підручниках у кінці параграфів, або запропонувати власне дослідження з урахуванням рівня навченості дітей. Фото виконаних письмових робіт учні можуть надсилати на вайбер, блог чи сайт учителя.

Проведення семестрової (річної) контрольної роботи програмами з природознавства, біології та екології не передбачено.

Із біології та екології обов’язковою є одна письмова тематична контрольна робота на семестр. Тематична контрольна робота проводиться відповідно до календарно-тематичного планування. Тематична оцінка виставляється з урахуванням поточних оцінок за різні види навчальних робіт, у тому числі лабораторні (практичні) роботи. Із метою запобігання перевантаженню учнів не рекомендується проведення тематичної контрольної роботи в кінці семестру.

Проведення тематичної, семестрової (річної) контрольної роботи з основ здоров’я не передбачено, оскільки основним об’єктом оцінювання є вміння, навички, мотивація, реальна поведінка учнів щодо збереження і захисту життя та зміцнення здоров’я.

Хімія 

Домашні завдання задаються відповідно до календарно-тематичного планування, щоб після виходу з карантину записати відповідну кількість уроків  на сторінці «Зміст уроку», вказати теми та інші види діяльності (самостійна, лабораторна, практична, контрольна робота тощо). Зміст домашнього завдання може бути таким: переглянути онлайн-уроки, надіслане вчителем відео, опрацювати певний параграф, виконати тести, письмові завдання, провести дослідження, виконати проєкт тощо.

Визначальним в оцінюванні рівня навчальних досягнень здобувачів освіти є особистісні результати пізнавальної діяльності, в яких відображаються загальнопредметні компетентності, набуті в процесі дистанційного навчання з хімії. При оцінюванні навчальних досягнень потрібно звернути увагу на виконання практичних робіт, лабораторних дослідів, адже практичні роботи як вид учнівського експерименту виступають важливим методом навчання хімії. Не менш важливим є вміння розв’язувати задачі з хімії, де поєднується теорія з практикою, активізується розумова діяльність учнів у процесі  вивчення основ хімії. Розв’язування хімічних задач – важливий аспект оволодіння основами науки хімії.

Учителі, які працюють із зошитами з друкованою основою, можуть рекомендувати учням виконувати роботи, що прописані в цих зошитах. Фотографії з виконанням письмових робіт учні можуть надсилати на вайбер, блог чи сайт учителя. Учитель може скласти гугл-форми для кожної паралелі та дізнатися про труднощі, проблеми, які виникали у дітей під час навчання з використанням технологій дистанційного навчання,  проводити онлайн-консультації.

Фізика та астрономія  

Оцінювання результатів навчальної діяльності з фізики та астрономії здійснюється відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Учитель під час дистанційного навчання дає домашні завдання відповідно до календарно-тематичного планування. Тому після виходу з карантину педагог записує в журнал  кількість уроків відповідно до календарно-тематичного плану та розкладу уроків, на сторінці «Зміст уроку» вказує теми (самостійна, лабораторна, практична, контрольна робота). Лабораторні роботи з фізики рекомендуємо замінити домашнім експериментом. Учні звітують про виконання такої роботи у вигляді фотозвіту чи відеозвіту тощо. Робота учня оцінюється вчителем.

Тематичні контрольні роботи вчитель проводить відповідно до календарного-тематичного планування з урахуванням особливостей дистанційного навчання.

Підсумкових семестрових робіт проводити не потрібно.

Оцінки за семестр виставляються на основі тематичних, відповідно оцінки за рік – на основі семестрових.

Наголошуємо, що учні повинні виконати передбачені програмою лабораторні та експериментальні роботи. Оскільки у них відсутнє обладнання, то дані роботи вони виконують у зошитах, даючи відповіді на контрольні питання. 

 Інформатика 

Учитель під час дистанційного навчання дає завдання учням для опрацювання відповідно до календарно-тематичного планування. Записи в колонці «Домашнє завдання» можуть бути такими: прочитати параграфи підручника, переглянути навчальне відео, опрацювати або створити опорну схему чи конспект, виконати практичну роботу, виконати тести, відповісти на питання тощо.

Завдання під час дистанційного навчання мають бути вдвічі легші за ті, які даються в офлайн. При дистанційному навчанні оцінюються фото, скриншоти конспектів, exe-файли програм, практичні роботи учнів, перевірочні роботи з використанням GoogleForms або інші інтерактивні завдання (платформи «ІТ книга», «На Урок», «Всеосвіта», Trello-дошки, Classroom та інші), проєкти, фотозвіт, відеозвіт, презентація тощо.

Стосовно контролю: якщо учнівські роботи, які вчитель отримав через електронну пошту, вайбер, чат, дистанційні платформи, тести, онлайн-тести на дистанційних платформах тощо він може оцінити, то оцінки варто виставити за цей вид діяльності в журнал.

Не рекомендуємо вчителям ставити бали низького рівня, якщо учні не надіслали завдання, необхідно заохочувати учня, з’ясувати причину невиконання і надати йому можливість відпрацювати матеріал.

Відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів необхідно виставити тематичні, підсумкову оцінки та обов’язково інформувати учня через електронну пошту, вайбер, чат тощо.

Музика та образотворче мистецтво

Підсумкова оцінка за семестр з предметів художньо-естетичного циклу для здобувачів освіти 5-11 класів виставляється за результатами поточного оцінювання з урахуванням оцінок, здобутих до початку карантину. Увага! Написання контрольних робіт із предметів мистецької освітньої галузі є неприпустимим.

Оцінювання мистецьких здобутків учнів у період дистанційного навчання має ґрунтуватися на принципах диференціації та індивідуалізації. Надзвичайно важливо вчителеві об’єктивно, але водночас і гуманно (не пригнічуючи особистість дитини) оцінити тих, хто не має матеріально-технічних ресурсів чи інших можливостей повноцінно та якісно працювати у період карантину. Для таких учнів слід продумати та запропонувати альтернативні завдання.

З огляду на ситуацію, що склалася, кількість робіт, раніше передбачених учителем для поточного оцінювання, варто оптимізувати з метою недопущення перенавантаження учнів.

Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення тестової роботи за допомогою тестових технологій.

Варто пам’ятати, що система оцінювання навчальних досягнень у мистецькій освітній галузі ґрунтується виключно на позитивному ставленні до кожного учня; оцінюється не рівень його недоліків і прорахунків, а рівень особистісних компетенцій – узагальненого результату в порівнянні з його попередніми досягненнями.

Трудове навчання

 В умовах карантину виникла потреба у виконанні таких практичних робіт та міні-проєктів, які сприяли б не тільки реалізації навчальних програм, а й дозволили б забезпечити життєдіяльність родини. Це уроки-практикуми з кулінарії, проєкти з розділу «Основи побутової діяльності», виготовлення виробів до календарних свят тощо.

Проведене оцінювання результатів дистанційного навчання учнів не може бути визначальним при здійсненні наступного підсумкового (семестрового) оцінювання.

Фізична культура та предмет «Захист Вітчизни»

Виставляти підсумкові оцінки з фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни» необхідно за результатами І семестру та з урахуванням оцінок, отриманих до початку карантину. Якщо учні під час карантину виконували завдання, то відповідні результати також слід ураховувати. Не варто вимагати виконання завдань із цих дисциплін у разі відсутності в учнів технічних можливостей щодо їх виконання.

У межах академічної автономії, відповідно до частини третьої та четвертої статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» питання організації освітнього процесу, виконання освітньої програми, навчального плану є внутрішніми питаннями кожного закладу загальної середньої освіти, його педагогічної ради та завданням педагогічних працівників. Але за рекомендаціями відділу освіти навчально-польові заняття необхідно організувати керуючись орієнтовним планом проведення навчально-польових занять (додаток) з використанням дистанційних технологій навчання та зафіксувати їх у класному журналі.

Додаток

до листа відділу освіти

Конотопської міської ради

від 27.04.2020 № 01-14/300

Орієнтовний план проведення

навчально-польових занять (зборів)

 

НАВЧАЛЬНОПОЛЬОВІ ЗАНЯТТЯ

з/п

Назва розділу Кількість годин 1

день

2

День

3

день

1 Тактична підготовка 11 6 5  
2 Вогнева підготовка 4   1 3
3 Домедична допомога 3     3
  Всього: 18 6 6 6

 

План проведення навчально-польових занять (зборів)  2019-2020 н.р.

Назва розділу, теми Кількість

годин

1 (Розділ: Тактична підготовка)

Дії солдата в бою у складі малих тактичних груп

1
2 Дії солдата в обороні. Вибір вогневої позиції, її інженерне обладнання та маскування 1
3 Ведення спостереження 1
4 Дії з початком вогневої підготовки,  відбиття атаки танків і піхоти. Способи боротьби з авіацією противника 1
5 Дії під час застосування зброї масового ураження 1
6 Дії солдата у наступі 1
7 Висування на рубіж атаки, атака з подоланням мінно – вибухових та інших інженерних перешкод 1
8 Подолання ділянки місцевості з радіоактивним зараженням 1
9 Поняття про дії розвідувального дозору. Дії дозорних під час огляду місцевості та місцевих предметів, загороджень, мостів, різних перешкод 1
10 Дії в засаді. Бойові порядки та їх використання під час руху 1
11 Озброєння та бойова техніка військової частини (підрозділу). Ознайомлення з озброєнням та бойовою технікою військової частини (підрозділом), їх призначення, тактико-технічна характеристика 1
12 (Розділ: Вогнева підготовка)

Тренування у одноманітності прицілювання, вирішення завдань на визначення прицілу і точки прицілювання

1
13 Виконання початкової вправи стрільби з автоматичної зброї. Удосконалення знань з будови автомата 1
14 Основні заходи безпеки при проведенні стрільб в тирі та на військовому стрільбищі 1
15

 

Влучність стрільби. Вибір цілі, прицілу та точки прицілювання. Підготовка упора, виготовлення до стрільби, лежачи з упору 1

 

 

16 (Розділ:  Домедична допомога)

 Правила транспортування травмованих. Способи та правила транспортування потерпілих при різноманітних ушкодження: перенесенням на руках, на плечах, на спині, з використанням носильних лямок і підручних засобів, на санітарних ношах

1
17 Надання домедичної допомоги в секторі обстрілу. Алгоритм з надання домедичної допомоги у секторі обстрілу. Переведення пораненого в положення на боці (животі). Зупинка кровотечі з ран шиї, тулуба, кінцівок.

Зупинка кровотечі з ран верхньої та нижньої кінцівки кінцівок (взаємодопомога). Зупинка кровотечі за допомогою спеціальних джгутів (самодопомога)

1
18 Тема: Надання допомоги в секторі укриття

Алгоритм з надання домедичної допомоги у секторі укриття. Первинний огляд пораненого, визначення ознак життя.  Переведення в стабільне положення.

Накладання пов’язки на грудну клітку, голову, живіт. Накладання джгута на кінцівки. Зупинка кровотечі з рани тулуба за допомогою гемостатичних засобів (само та взаємодопомога). Зупинка кровотечі з рани кінцівки за допомогою спеціальних перев’язувальних пакетів (само та взаємодопомога)

1
  Разом 18

 

Закладам освіти, в яких було передбачено проведення військово-польових зборів під час вивчення предмета в 11-му класі, рекомендуємо у зв’язку із ситуацією, що склалася, провести оцінювання військового навчання шляхом автоматичного виставлення оцінки за підсумками поточних оцінок упродовж року або провести онлайн-тестування за темами військово-польових навчань.

 

ПОЧАТКОВА ШКОЛА 

Журнал передбачає фіксацію в ньому факту проведення уроку, видів контролю, домашніх завдань та результативності навчальних досягнень учнів.

Що стосується фіксації факту проведення уроку в умовах дистанційного навчання, то він здійснюється відповідно до календарно-тематичного планування вчителя та розкладу уроків. Якщо розклад не змінився, то записи в журналі не повинні відрізнятися від тих, які були при очному навчанні.

Учителям, які працюють за старими Типовими освітніми програмами для 3-4-х класів, варто користуватися для записів у журналі наказом Міністерства освіти і науки України № 412 від 08.04.2015 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», який ще не втратив чинності.

Учителям, які працюють у Новій українській школі, для записів у журналі варто додатково користуватися також наказами Міністерства освіти і науки України № 362 від 07.12.2018 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи» та № 21 від 09.01.2020 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України № 1362 від 07.12.2018».

Що стосується фіксації досягнень учнів, то вона здійснюється відповідно до нотаток учителя, які були зроблені в процесі навчання із використанням технологій дистанційного навчання.

У 3-4-х класах бали переносяться в журнал із власних записів та електронних журналів педагога.

Рекомендуємо виставляти тематичні оцінки на підставі контрольних робіт. Оскільки педагоги проводили контрольні роботи у формі тестувань, діагностичних робіт, відповідно цей вид контролю фіксується у журналі.

Оцінювання навчальних досягнень учнів Нової української школи (1, 2 класи) здійснюється вербально, тому бали в журналі відсутні.

Підсумкове оцінювання здійснюється з урахуванням результатів оцінювання в першому семестрі, січні-березні 2020 року та результатів навчання з використанням дистанційних технологій у період карантинних обмежень. Облік результатів завершального (підсумкового) оцінювання, що здійснюється з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних досягнень учня/учениці, фіксується у свідоцтві досягнень.

У 1 класі домашнє завдання не задається та відповідно не фіксується у класному журналі. У 2 класі домашнє завдання є необов’язковим, у графі «Завдання додому» можуть зазначатися пошуково-дослідницькі та творчі завдання.

Для учнів 1, 2 класів НУШ застосовується формувальне та підсумкове оцінювання. Мета формувального оцінювання полягає не у перевірці та контролі, а у встановленні зворотного зв’язку вчителя з учнями. Формувальне оцінювання передбачає надання учням підтримки, допомоги, відзначення їх успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи. Завершальне підсумкове оцінювання здійснюється шляхом заповнення свідоцтва досягнень учнів за результатами виконаних ними робіт та спостережень. Форми щоденників спостережень, орієнтовні шкали для самооцінювання, бланки свідоцтв досягнень подано у таких документах:

−    наказ МОН України № 924 від 20.08.2018 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 1-х класів»;

−    наказ МОН України № 1154 від 27.08.2019 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 2-х класів».

У 3-4 класах домашні завдання, у разі їх надання, обов’язково фіксуються у класному журналі. У відповідній графі стисло записуються зміст (сторінки підручника, номери задач тощо) та/або спосіб виконання завдання (вивчити напам’ять, повторити, розв’язати тощо). Допускається запис домашнього завдання (назва тексту тощо) мовою навчального предмета (іноземною).

На вихідні, святкові та канікулярні дні домашнє завдання не задається та відповідно не фіксується у класному журналі.

Річна оцінка виставляється з урахуванням результатів оцінювання за І та ІІ семестри та відображається в журналі.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 463 від 30.04.2020 «Про звільнення від проходження Державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році» учнів 4-х класів необхідно звільнити від ДПА, а в журналі після річної оцінки у графі «ДПА» зробити запис «звільнений (а)».

 

Завідувач науково-методичної установи                     

Конотопський міський методичний кабінет                         Людмила ЗЕЛЕНСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *