Організація оцінювання  в умовах дистанційного навчання  (на допомогу педагогу)

Організація оцінювання в умовах дистанційного навчання (на допомогу педагогу)

Сьогодні, у період карантину та самоізоляції, в умовах дистанційного навчання основною  метою здійснення поточного та формувального оцінювання є забезпечення зворотного зв’язку вчителя з учнями, а не перевірка і контроль знань. Тому  в організації щоденного освітнього процесу варто надавати пріоритет формувальному оцінюванню, яке передбачає надання учням підтримки, коригування засобів та методів навчання у випадку виявлення їх неефективності. Результати виконаних учнями самостійних робіт мають використовуватися для відзначення їх успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи з опанування навчального матеріалу в умовах використання технологій дистанційного навчання.

 

Оцінювання результатів навчання в умовах дистанційного навчання може здійснюватися в синхронному та асинхронному режимі

 

Синхронний режим Асинхронний режим

 

+ дозволяє забезпечити більш об’єктивне оцінювання.

– вимагає відповідного технічного забезпе-чення у вчителя та у всіх учнів.

+ більш гнучке у застосуванні, оскільки учні можуть виконувати завдання у зручний час.

–  менш об’єктивне.

 

Для зменшення ризиків необ’єктивного оцінювання рекомендовано налаштувати опцію проходження тесту один раз та обмежити час на виконання завдання, встановити термін для здачі тесту (контрольної, практичної або самостійної роботи тощо), повідомляти результати (у разі неавтоматизо-ваної перевірки робіт) інди-відуально після здачі робіт всіма учнями. За необхідності учитель може провести додаткове усне опитування учнів за допомогою одного із засобів телефонного

або відеозв’язку.

 

Що можна

організувати для учнів

Якими засобами

це можна

організувати

Що можна

організувати

для учнів

 

 

Якими засобами

це можна

організувати

Виконання тестів. Googlaceroom, Naurok, Moodle, На Урок (https://naurok.com.ua/test/create ),

відеоінструкція для сворення тестів та роботи з ними

(ttps://www.youtube.com/watch?v=MtQ

HZTwuoHg&list=PL84BeAGplb_TnM0c

ObkJi_Du5yGnuBmlV),

Online Test Pad (https://onlinetestpad.com/ua),

https://kahoot.com/

 

Виконання

завдань.

Googlaceroom, Naurok, Moodle
Виконання

письмових робіт, у

тому числі

диктанти.

Skype, Zoom,

На Урок (https://naurok.com.ua)

 

Мій клас (https://miyklas.com.ua)

Виконувати

письмові роботи

у текстових

редакторах або в

зошитах та

надсилати

учителю файли з

виконаними

завданнями

електронною

поштою, в один із менеджерів

або іншими

засобами

поштового

зв’язку (за

відсутності

технічних

засобів навчання

або доступу до мережі Інтернет.

Word, Classtime

(https://www.

classtime.com/uk/),

LearningApps

(https://learningapps.org), Study-smile

(https://study-smile.com),

На Урок

(https://naurok.com.ua),

Мій клас

(https://miyklas.com.ua), Edugames

(http://edugames.rozumniki.ua/)

 

Viber, WhatsApp

Участь в усних

формах контролю

(усний переказ,

читання напам’ять

вірша та прозових

текстів,

презентація та

захист проектів

тощо)

індивідуально або в групах.

Skype, Zoom,

Classtime

(https://www.classtime.com/uk/),

LearningApps (https://learningapps.org),

Study-smile (https://study-smile.com),

На Урок (https://naurok.com.ua), Мій

клас (https://miyklas.com.ua),

Edugames

(http://edugames.rozumniki.ua/)

Писати диктанти

з використанням

аудіо або

відеозаписів,

створених та

надісланих

учителем.

ClassDojo

(https://www.classdojo.com), Google

Classroom

(https://classroom.google.com),

Google Documents

(https://www.google.com/intl/ru_uA/d

ocs/about/), Padlet

(https://ru.padlet.com), MozaBook

(https://edpro.ua/mozaik)

Участь в онлайн-

семінарах, онлайн-

форумах та в

чатах на

платформах

дистанційного

навчання.

Skype, Zoom, Moodle, Facebook Знімати на відео

або записувати

аудіо усних

відповідей та

надсилати файли

вчителю

засобами

електронного

зв’язку.

 
Організація відео уроків,

відеоконфе-ренцій

Google Hangouts

(https://hangouts.google.com/), CISCO

WEBEX Microsoft Teams

(https://products.office.com/uk-

(https://www.cisco.com/), ua/microsoft-

teams/group-chat-software), Webex

(https://www.webex.com)

Виконувати інші

завдання,

запропоновані

учителем.

 
Взаємодія з

учнями

ClassDojo (https://www.classdojo.com),

Google Classroom

(https://classroom.google.com), Google

Documents

(https://www.google.com/intl/ru_uA/docs

/about/), Padlet (https://ru.padlet.com),

MozaBook (https://edpro.ua/mozaik),

CBeebies від BBC

(https://global.cbeebies.com/)

   

 

Результати оцінювання навчальних досягнень рекомендовано повідомляти учням у таксі способи: фіксувати в електронному щоденнику (за наявності), надсилати в індивідуальному порядку шляхом використання одного із засобів зв’язку (електронної пошти, смс – повідомлення, повідомлення в одному із менеджерів, повідомлення по телефону тощо). Оприлюднення списку оцінок для всього классу є неприпустимим.

Пам’ятайте, що про способи оцінювання та каналу зв’язку, який буде

використовуватись учителем і учнями одного класу, необхідно повідомляти учнів та їх батьків заздалегідь або оприлюднити цю інформацію на сайті закладу.

Основною метою оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання є не перевірка і контроль, а забезпечення зворотного зв’язку вчителя з учнями.

Поточне та формувальне оцінювання

Сьогодні, у період карантину та самоізоляції, в умовах дистанційного навчання основної метою здійснення поточного та формувального оцінювання є забезпечення зворотного зв’язку вчителя з учнями, а не перевірка і контроль знань. Тому в організації щоденного освітнього процесу варто надавати пріоритет формувальному оцінюванню (в 3-11 класах також, яке передбачає надання учням підтримки, коригування засобів та методів навчання у випадку виявлення їх неефективності.

Результати виконаних учнями самостійних робіт мають використовуватися для відзначення їх успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи з опанування навчального матеріалу в умовах використання технологій дистанційного навчання.

У таблиці, що подана вище, ми пропонуємо до уваги педагогів форми роботи та способи їх реалізації у відповідності до можливостей учнів та педагогів, особливо технічних.

Звертаємо увагу, що кількість робіт, які підлягають поточному оцінювання та передбачають фіксацію оцінки в журналі, під час здійснення навчання за технологіями дистанційного навчання, варто оптимізувати з метою уникнення перевантаження учнів. Вчитель, при використання однієї з платформ Classroom, Naurok, Moodle тощо, може налаштувати опцію переходу учня до наступної теми за умови виконання перевірної роботи. Це дозволить зменшити навантаження на вчителя, пов’язане із перевіркою завдань, а учням – здійснювати само оцінювання успішності оволодіння навчальним матеріалом.

За відсутності засобів Інтернет-зв’язку, зворотний зв’язок з учнями педагог може підтримувати в телефонному режимі, а виконані завдання отримувати поштою.

Учитель може організувати самооцінювання учнями успішності своєї роботи, надати їх ключі для самоперевірки (після виконання роботи), критерії оцінювання та самооцінювання творчих робіт тощо.

Поточне оцінювання навчальних досягнень учнів в період навчання за

дистанційними технологіями вчитель фіксує в своєму щоденнику та використовує для підсумкового оцінювання.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *